Kontakt

Dane kontaktowe

Centrum Napraw Blacharsko-Lakierniczych

Tomasz Nitoń

Dyrektor ds. techniki i rozwoju

Artur Zaczek

Kierownik Serwisu Blacharsko-lakierniczego

Agnieszka Bazyl

Z-ca Kierownika Serwisu Blacharsko-Lakierniczego

Dariusz Pastor

Doradca Działu Blacharsko-Lakierniczego