Skorzystaj

Ze względu na obecną sytuację, marka ŠKODA wprowadziła zmiany w okresie obowiązywania gwarancji.

W przypadku, gdy termin gwarancji podstawowej lub pakietu pogwarancyjnego zakończy się w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r., a 31 maja 2020 r., to świadczenie to zostanie przedłużone o dodatkowe 3 miesiące. Dodatkowy 3 miesięczny okres będzie obowiązywał nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020.

Ograniczenie dotyczące przebiegu kilometrów nie podlega żadnych zmianom. Jeżeli ochrona gwarancyjna upłynie w terminie pomiędzy 1 marca 2020 r., a 31 maja 2020 r. ze względu na przekroczenie przebiegu pojazdu, wtedy nie zostanie ona przedłużona.

Szczegółu u Doradców serwisowych ŠKODA KORCZYK!